Formulari d'entrada a les instal·lacions de residus

Seleccioneu la instal·lació per la que voleu tramitar un contracte de gestió de residus. Un cop seleccionada, llegiu atentament els requisits generals i específics per la instal·lació seleccionada abans de continuar. Això permetrà agilitzar el temps necessàri per complimentar la presentació.